МИССИЯ SHAKARIM UNIVERSITY
Ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген білікті маман мен кемел тұлғаны қалыптастыру
Формирование квалифицированного специалиста и совершенной личности, впитавшей в себя национальные ценности

Академиялық адалдық ережелерін қатаң сақтауды
еске саламыз!
Напоминаем о строгом соблюдении правил
академической честности!

Хабарландыру
Құрметті студенттер! Баршаңызды оқу жылының басталуымен құттықтаймыз!
Сіздердің сабақтарыңыз 2023 жылдың 04 қыркүйегінен басталады!
1-межелік бақылау мерзімі–16 қазаннан 22 қазанға дейін
2–межелік бақылау – 11 желтоқсаннан 17 желтоқсанға дейін.
Объявление
Уважаемые студенты! Поздравляем всех с началом учебного года!
У вас занятия начинаются с 04 сентября 2023 года!
Сроки 1-рубежного контроля–с 16 октября по 22 октября
2-рубежного контроля–с 11 декабря по 17 декабря