МИССИЯ SHAKARIM UNIVERSITY
Ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген білікті маман мен кемел тұлғаны қалыптастыру
Формирование квалифицированного специалиста и совершенной личности, впитавшей в себя национальные ценности

Академиялық адалдық ережелерін қатаң сақтауды
еске саламыз!
Напоминаем о строгом соблюдении правил
академической честности!

Хабарландыру
Құрметті білім алушылар! 2023-2024 оқу жылының 2 семестр басталуымен!
1-межелік бақылау мерзімі – 4 наурыз – 10-наурыз аралығы!
Объявление!
Уважаемые обучающиеся!
С началом 2 семестра 2023-2024 учебного года!
Период 1-рубежного контроля с 4 марта по 10 марта.